Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rawlplug S.A. 27 czerwca 2014r.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
4. Jednostkowy raport roczny Rawlplug S.A. za rok 2013
5. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Rawlplug za rok 2013