Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Koelner S.A. 8 czerwca 2010

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
4. Projekt uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki
5. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy