Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Koelner S.A. 25 maja 2012r.

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2.Projekty uchwał Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3.Wzór formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
4.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,
5.Raport roczny jednostkowy za rok 2011
6.Raport roczny skonsolidowany za rok 2011..