Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Koelner S.A. 21 czerwca 2013r.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
4. Jednostkowy raport roczny Koelner S.A. za rok 2012
5. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2012