Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

Jednostkowy raport roczny Koelner S.A. za rok 2009

 • List Prezesa Zarządu Koelner S.A. do akcjonariuszy
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009
 • Nota - należności krótkoterminowe przeterminowane i sporne
 • Nota - wartość księgowa na akcję
 • Nota - zysk na akcję
 • Noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych
 • Dodatkowe noty objaśniające
 • Sprawozdanie Zarządu Koelner S.A. z działalności w 2009 roku
 • Opinia niezależnego audytora z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2009
 • Raport z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2009