Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

20/2020 - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 3 września 2020 roku Spółka otrzymała od Amicus Poliniae Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust.2 pkt2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.