Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2020

29/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Rawlplug S.A. w dniu 30.10.2020 r. 30.10.2020
28/2020 - Uchwały Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 30.10.2020 r. 30.10.2020
27/2020 - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. i Koelner Polska sp. z o.o. 16.10.2020
26/2020 - Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Vietnam Company Limited na terenie Wietnamu 09.10.2020
25/2020 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o. 28.09.2020
24/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 30 października 2020 r. wraz z projektami uchwał 28.09.2020
23/2020 - Decyzja Zarządu w sprawie połączenia Emitenta z podmiotem zależnym Koelner Polska sp. z o.o. 17.09.2020
22/2020 - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki 09.09.2020
21/2020 - Zawiadomienia o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki 03.09.2020
20/2020 - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki 03.09.2020
19/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 28.08.2020 r. 28.08.2020
18/2020 - Uchwały ZWZ Rawlplug S.A. z dnia 28.08.2020 r. 28.08.2020
17/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał 29.07.2020
16/2020 - Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 29.07.2020
15/2020 - Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A. 24.07.2020
14/2020 - Propozycja Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych - zmiana rekomendacji Zarządu 22.07.2020
13/2020 - Zmiana warunków dotyczących ceny akcji w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A. 17.07.2020
12/2020 - Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A. 09.07.2020
11/2020 - Zawieszenie programu skupu akcji własnych oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki 07.07.2020
10/2020 - Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r. 29.06.2020
9/2020 - Rozpoczęcie skupu akcji własnych 18.06.2020
8/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Rawlplug S.A. w dniu 27.04.2020 r. 27.04.2020
7/2020 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 27.04.2020 r. 27.04.2020
6/2020 - Powiadomienie o dokonanej transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 02.04.2020
5/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 27 kwietnia 2020 r. wraz z projektami uchwał 30.03.2020
4/2020 - Informacja dotycząca wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy Rawlplug 20.03.2020
3/2020 - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 18.03.2020
2/2020 - Informacja o zamiarze utworzenia spółki produkcyjnej na terenie Wietnamu 15.01.2020
1/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku 14.01.2020