Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2019

29/2019 - Rejestracja połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. 31.12.2019
28/2019 - Rejestracja spółki zależnej Rawlplug S.R.L. na terenie Włoch 27.11.2019
27/2019 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ Rawlplug S.A. w dniu 22.11.2019 r. 22.11.2019
26/2019 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22.11.2019 r. 22.11.2019
25/2019 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. 06.11.2019
24/2019 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. 21.10.2019
23/2019 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 22 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał 21.10.2019
22/2019 - Decyzja Zarządu w sprawie połączenia Emitenta z podmiotem zależnym Koelner - Inwestycje Budowlane sp. z o.o. 16.10.2019
21/2019 - Informacja o zamiarze utworzenia spółki dystrybucyjnej na terenie Włoch 18.09.2019
20/2019 - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Rawlplug S.A. 05.08.2019
19/2019 - Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Rawlplug S.A. 28.06.2019
18/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 28.06.2019 r. 28.06.2019
17/2019 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 28.06.2019 r. 28.06.2019
16/2019 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy 28.06.2019
15/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał 29.05.2019
14/2019 - Powołanie Zarządu Rawlplug S.A. na nową kadencję 24.05.2019
13/2019 - Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy 24.05.2019
12/2019 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ Rawlplug S.A. w dniu 23.04.2019 r. 23.04.2019
11/2019 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 23.04.2019 r. 23.04.2019
10/2019 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Centrum sp. z o.o. 05.04.2019
9/2019 - Wydłużenie finansowania oraz zmiana sposobu współpracy z BGŻ BNP Paribas S.A. 03.04.2019
8/2019 - Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki 29.03.2019
7/2019 - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 20.03.2019
6/2019 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Centrum sp. z o.o. 18.03.2019
5/2019 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 23 kwietnia 2019 r. wraz z projektami uchwał 18.03.2019
4/2019 - Decyzja Zarządu w sprawie połączenie Emitenta z podmiotem zależnym Koelner Centrum sp. z o.o. 27.02.2019
3/2019 - Zmiana do Umowy wieloproduktowej o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A. 22.02.2019
2/2019 - Nabycie udziałów w spółce zależnej Koelner Centrum sp. z o.o. w Pabianicach 18.02.2019
1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku 29.01.2019