Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2018

27/2018 - Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta 31.12.2018
26/2018 - Planowane nabycie udziałów w spółce zależnej oraz połączenie spółki zależnej z Emitentem 31.12.2018
25/2018 - List Intencyjny w sprawie utworzenia spółki joint venture w Chinach 05.11.2018
24/2018 - Rejestracja połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. 31.10.2018
23/2018 - Powiadomienie o dokonanej transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 24.09.2018
22/2018 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ Rawlplug S.A. w dniu 10.09.2018 r. 10.09.2018
21/2018 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 10.09.2018 r. 10.09.2018
20/2018 - Planowane połączenie spółek zależnych - realizacja strategii Grupy w zakresie optymalizacji jej struktury organizacyjnej 30.08.2018
19/2018 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. 24.08.2018
18/2018 - Rejestracja produkcyjnej spółki joint venture w Tajlandii 20.08.2018
17/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 10 września 2018 r. 09.08.2018
16/2018 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. 09.08.2018
15/2018 - Decyzja Zarządu w sprawie połączenie Emitenta z podmiotem zależnym Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. 29.06.2018
14/2018 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 22.06.2018 r. 22.06.2018
13/2018 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki 22.06.2018
12/2018 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy 22.06.2018
11/2018 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22.06.2018 r. 22.06.2018
10/2018 - Porozumienie o utworzeniu produkcyjnej spółki joint venture w Tajlandii 19.06.2018
9/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał 23.05.2018
8/2018 - Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy 18.05.2018
7/2018 - Rejestracja zmian w Statucie Spółki w KRS 17.05.2018
6/2018 - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 25.04.2018
5/2018 - Informacja w trybie art.69 Ustawy o ofercie - przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Rawlplug S.A. 13.03.2018
4/2018 - Rejestracja spółki zależnej Rawl India Services Private Limited w Indiach 27.02.2018
3/2018 - Zwiększenie przyznanego limitu w umowie kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 23.02.2018
2/2018 - Wydłużenie finansowania oraz zmiana sposobu współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 09.02.2018
1/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 24.01.2018