Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2017

27/2017 - Informacja o zamiarze założenia spółki usługowej na terenie Indii 19.12.2017
26/2017 - Powołanie członków do Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 14.12.2017
25/2017 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 14.12.2017 r. 14.12.2017
24/2017 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 14.12.2017 r. 14.12.2017
23/2017 - Transgraniczne połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta 11.12.2017
22/2017 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 20.11.2017
21/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał 17.11.2017
20/2017 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 13.11.2017
19/2017 - Zbycie udziałów spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. i znaków towarowych „Globus” i „Glotech” 27.10.2017
18/2017 - Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej 24.10.2017
17/2017 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 9.06.2017 r. 09.06.2017
16/2017 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy 09.06.2017
15/2017 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 9.06.2017 r. 09.06.2017
14/2017 - Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 31.05.2017
13/2017 - Połączenie podmiotu zależnego od Emitenta z innym podmiotem zależnym od Emitenta 31.05.2017
12/2017 - Informacja o zamiarze założenia spółki prawa handlowego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 25.05.2017
11/2017 - Ponowne zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta 23.05.2017
10/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał 11.05.2017
9/2017 - Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. - realizacja założeń strategicznych 10.05.2017
8/2017 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 08.05.2017
7/2017 - Zgoda Rady Nadzorczej na transgraniczne połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta 08.05.2017
6/2017 - Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy 08.05.2017
5/2017 - Wybór biegłego rewidenta 08.05.2017
4/2017 - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 25.04.2017
3/2017 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.   28.03.2017
2/2017 - Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Singapore PTE. LTD. z siedzibą w Singapurze 09.01.2017
1/2017 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku 09.01.2017