Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2016

23/2016 - Informacja o zamiarze założenia spółki handlowej na terenie Republiki Singapuru 06.12.2016
22/2016 - Informacja o zamiarze założenia spółki handlowej na terenie ChRL 22.11.2016
21/2016 - Likwidacja spółki zależnej Koelner d.o.o. (Chorwacja) 18.10.2016
20/2016 - Zamiar połączenia podmiotu zależnego od Emitenta z innym podmiotem zależnym od Emitenta oraz zamiar transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta 12.10.2016
19/2016 - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów 04.10.2016
18/2016 - Zawieszenie działalności spółki zależnej Rawlplug Portugal LDA 22.09.2016
17/2016 - Rozpoczęcie procesu zbadania możliwości pozyskania partnera biznesowego dla spółki zależnej Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. 29.08.2016
16/2016 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 24.06.2016 r. 24.06.2016
15/2016 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy 24.06.2016
14/2016 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 24.06.2016 r. 24.06.2016
13/2016 - Zmiany do umowy kredytowej spółki zależnej oraz umów poręczenia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 09.06.2016
12/2016 - Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 06.06.2016
11/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał 24.05.2016
10/2016 - Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy 23.05.2016
9/2016 - Powołanie osoby zarządzającej - Członek Zarządu ds Finansowych 23.05.2016
8/2016 - Powołanie osoby zarządzającej - Prezes Zarządu 23.05.2016
7/2016 - Wybór biegłego rewidenta 20.05.2016
6/2016 - Zmiany do umowy kredytowej oraz umów poręczenia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 18.05.2016
5/2016 - Zamiar wypłaty dywidendy za 2015 rok 06.05.2016
4/2016 - Zmiana terminu przekazania jednostkowego raprtu rocznego SA-R 2015 oraz skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2015 16.03.2016
3/2016 - Aneks do znaczącej umowy kredytowej z BNP Paribas Polska S.A. 16.02.2016
2/2016 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. 07.01.2016
1/2016 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku 07.01.2016