Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2014

22/2014 - Zmiana do Umowy o Kredyt Płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 29.09.2014
21/2014 - Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Koelner Romania Srl 28.08.2014
20/2014 - Zakończenie działalności spółek zależnych Koelner Romania Srl i Koelner Bulgaria EOOD 11.08.2014
19/2014 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy 27.06.2014
18/2014 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 27.06.2014 r. 27.06.2014
17/2014 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 27.06.2014 r. 27.06.2014
16/2014 - Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie publicznej (...) 25.06.2014
15/2014 - Wybór biegłego rewidenta 13.06.2014
14/2014 - Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2013 rok 13.06.2014
13/2014 - Zmiana do Umowy o Kredyt Płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 03.06.2014
12/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uch 28.05.2014
11/2014 - Zamiar wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2013 14.05.2014
10/2014 - Zmiana do Umowy o Kredyt Płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 30.04.2014
9/2014 - Umowy o limity faktoringowe z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 08.04.2014
8/2014 - Przedterminowa spłata kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A. 04.04.2014
7/2014 - Przedterminowa spłata kredytu w DNB Bank Polska S.A. przez spółkę zależną 25.03.2014
6/2014 - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok 24.03.2014
5/2014 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku 21.03.2014
4/2014 - Umowa o Kredyt Płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 13.03.2014
3/2014 - Umowa wieloproduktowa o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A. 04.03.2014
2/2014 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. 01.03.2014
1/2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku 24.01.2014