Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2013

22/2013 A - Korekta raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 30.08.2013 - Przyjęcie programu skupu akcji 04.09.2013
22/2013 - Przyjęcie programu skupu akcji własnych 30.08.2013
21/2013 - Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego SA-PSr 2013 23.08.2013
20/2013 - Zawiadomienie BZ WBK Asset Management S.A. o zmianie stanu posiadania akcji RAWLPLUG S.A. 14.08.2013
19/2013 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAWLPLUG S.A. przez Arka BZ WBK Fundusz Inw 06.08.2013
18/2013 - Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego przez PK 24.07.2013
17/2013 - Komunikat Zarządu GPW S.A. w sprawie zmiany nazwy i oznaczenia Emitenta 10.07.2013
16/2013 - Zmiana firmy spółki KOELNER S.A. na RAWLPLUG S.A. 08.07.2013
15/2013 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki 21.06.2013
14/2013 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA w dniu 21.06.2013 r. 21.06.2013
13/2013 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA z dnia 21.06.2013 r. 21.06.2013
12/2013 - Zgłoszenie nowego projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOELNER SA 17.06.2013
11/2013 - Powołanie osoby zarządzającej - Członek Zarządu ds Finansowych 11.06.2013
10/2013 - Powołanie osoby zarządzającej - Prezes Zarządu 11.06.2013
9/2013 - Wybór biegłego rewidenta 11.06.2013
8/2013 - Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA 04.06.2013
7/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA wraz z projektami uchwał 24.05.2013
6/2013 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku 12.04.2013
5/2013 - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych SA-R 2012 oraz SA-RS 2012 10.04.2013
4/2013 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA 22.03.2013
3/2013 - Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz a 11.03.2013
2/2013 - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z BNP Paribas Polska SA 05.03.2013
1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku 06.02.2013