Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2011

27/2011 - Zmiana formy prawnej większościowego akcjonariusza Emitenta 09.12.2011
26/2011 - Zawarcie umów przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstw do spółki celowej 30.11.2011
25/2011 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ Koelner SA w dniu 28.11.2011 r. 28.11.2011
24/2011 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA z dnia 28.11.2011 r. 28.11.2011
23/2011 - Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Koelner SA, Koelner Łańcucka Fabryka Śrub 18.11.2011
22/2011 - Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego SA-QSr 3/2011 07.11.2011
21/2011 - Nabycie praw do własności intelektualnej od Rawlplug Ltd 07.11.2011
20/2011 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA wraz z projektami uch 27.10.2011
19/2011 - Nabycie 100% udziałów w spółce celowej 17.10.2011
18/2011 - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym 29.09.2011
17/2011 - Informacja o przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Koelner SA w lipcu oraz sierpniu 2 12.09.2011
16/2011 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA 04.08.2011
15/2011 - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu 21.07.2011
14/2011 - Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Koelner SA 06.07.2011
13/2011 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki 31.05.2011
12/2011 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA w dniu 31.05.2011 r. 31.05.2011
11/2011 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA z dnia 31.05.2011 r 31.05.2011
10A/2011 - Korekta raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 5.05.2011 - Wybór biegłego rewidenta 11.05.2011
10/2011 - Wybór biegłego rewidenda 05.05.2011
9/2011 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA wraz z projektami uchwał 29.04.2011
8/2011 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku 06.04.2011
7/2011 - Udzielenie gwarancji korporacyjnej spółce zależnej 04.04.2011
6/2011 - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej w spółce zależnej 04.04.2011
5/2011 - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych SA-R 2010 oraz SA-RS 2010 04.04.2011
4/2011 - Aneks do umowy oraz nowa umowa kredytowa z HSBC Bank Polska SA 25.02.2011
3/2011 - Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA 22.02.2011
2/2011 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku 31.01.2011
1/2011 - Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej w spółce zależnej 05.01.2011