Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2010

27/2010 - Zawiadomienie o przekształceniu Arka BZ WBK Funduszy Inwestycyjnych Otwartych w subfundusz 16.12.2010
26/2010 - Powołanie Prokurenta Spółki 10.12.2010
25/2010 - Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego SA-QSr 3/2010 05.11.2010
24/2010 - Zmarła Sekretarz Rady Nadzorczej 18.10.2010
23/2010 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA 14.10.2010
22/2010 - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym 01.10.2010
21/2010 - Informacja Zarządu 24.09.2010
20/2010 - Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego SA-PSr 2010 23.08.2010
19/2010 - Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 15.07.2010
18/2010 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ Koelner SA 13.07.2010
17/2010 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 12.07.2010
16/2010 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji 08.07.2010
15/2010 - Zmiana umowy poręczenia kredytu spółki zależnej Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. 07.07.2010
14/2010 - Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej w spółce zależnej 06.07.2010
13/2010 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA KOELNER SA wraz z projektami uchwał 17.06.2010
12/2010 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA 09.06.2010
11/2010 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 08.06.2010
10/2010 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA KOELNER SA wraz z projektami uchwał 04.05.2010
9/2010 - Wybór biegłego rewidenta 29.04.2010
8/2010 - Powołanie osoby zarządzającej - Prezes Zarządu 28.04.2010
7/2010 - Powołanie osoby zarządzającej - Wiceprezes Zarządu 27.04.2010
6/2010 - Powołanie osoby zarządzającej - Członek Zarządu ds Finansowych 26.04.2010
5/2010 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku 29.03.2010
4/2010 - Odwołanie Wice Prezesa Zarządu Spółki 29.01.2010
3/2010 - Rejestracja spółki zależnej Koelner d.o.o. w Chorwacji 28.01.2010
2/2010 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku 06.01.2010
1/2010 - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej 05.01.2010