Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2009

28/2009 - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną 30.12.2009
27/2009 - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną 29.12.2009
26/2009 - Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej 02.12.2009
25/2009 - Zawarcie znaczącej umowy nabycia oraz zbycia aktywów o znacznej wartości przez spółkę zale 06.11.2009
24/2009 - Zbycie 100% akcji Śrubex SA 29.10.2009
23/2009 - Spełnienie się warunków zawieszających określonych w znaczącej umowie przedwstępnej 28.10.2009
22/2009 - Zawarcie znaczącej umowy oraz objęcie nowych udziałów w spółce zależnej 14.10.2009
21/2009 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA 30.09.2009
20/2009 - Nabycie udziałów w spółkach zależnych 15.09.2009
19/2009 - Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży 25.08.2009
18/2009 - Zbycie akcji przez podmiot mający dostęp do informacji poufnej 21.07.2009
17/2009 - Korekta raportu bieżącego nr 15/2009 z dnia 8.07.2009 20.07.2009
16/2009 - Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK SA 17.07.2009
15/2009 - Powołanie członków Rady Nadzorczej 08.07.2009
14/2009 - Korekta raportu bieżącego nr 12/2009 z dnia 29.05.2009 02.06.2009
13/2009 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA 29.05.2009
12/2009 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 28.05.2009
11/2009 - Umowa poręczenia kredytu spółki zależnej Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. 26.05.2009
10/2009 - Wybór biegłego rewidenta 25.05.2009
9/2009 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Koelner SA 22.05.2009
8/2009 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku 18.05.2009
7/2009 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA 30.04.2009
6/2009 - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 14.04.2009
5/2009 - Nabycie ponad 1% w kapitale zakładowym Śrubex SA 10.04.2009
4/2009 - Nowe terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku 17.03.2009
3/2009 - Korekta prognozy wyników za rok 2008 16.02.2009
2/2009 - Rejestracja podwyższenia kapitału w spółce zależnej Koelner Deutschland GmbH 03.02.2009
1/2009 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009r 28.01.2009