Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2008

39/2008 - Rezygnacja osoby zarządzającej - Prokurent 16.12.2008
38/2008 - Powołanie osoby zarządzającej - Członek Zarządu 12.12.2008
37/2008 - Nabycie udziałów w TOW Koelner-Ukraina przez Koelner SA 26.11.2008
36/2008 - Korekta prognozy wyników za rok 2008 14.11.2008
35/2008 - Nabycie udziałów w TOW Koelner-Ukraina przez TOW Koelner Kiev - podmiot zależny od Koelner 08.10.2008
34/2008 - Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego w Rawlplug Ltd 23.09.2008
33/2008 - Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego SA-PSr 2008 16.09.2008
32/2008 - Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej 03.09.2008
31/2008 - Zmiana nazwy spółki audytora 27.08.2008
30/2008 - Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego w Rawlplug Ltd 19.08.2008
29/2008 - Nabycie udziałów w Herco Fixings Ltd przez Rawlplug Ireland Ltd - podmiot zależny od Koeln 12.08.2008
28/2008 - Korekta prognozy wyników za rok 2008 01.08.2008
27/2008 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 10.07.2008
26/2008 - Umowa nabycia udziałów w Stahl GmbH (Niemcy) 09.07.2008
25/2008 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA 27.06.2008
24/2008 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 25.06.2008
23/2008 - Zawarcie znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska SA 24.06.2008
22/2008 - Wybór biegłego rewidenta 20.06.2008
21/2008 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Koelner SA 19.06.2008
20/2008 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku 18.06.2008
19/2008 - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007 16.06.2008
18/2008 - Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku 12.06.2008
17/2008 - Powołanie osoby zarządzającej - Wiceprezes Zarządu 11.06.2008
16/2008 - Nabycie ponad 1% w kapitale zakładowym Śrubex SA 10.06.2008
15/2008 - Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok 2007 09.06.2008
14/2008 - Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego w Rawlplug Ltd 04.06.2008
13/2008 - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 29.05.2008
12/2008 - Asymilacja 270.700 szt. akcji serii C przez KDPW 17.04.2008
11/2008 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 270.700 szt. akcji serii C 08.04.2008
10/2008 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 31.03.2008
9/2008 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA 18.03.2008
8/2008 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 17.03.2008
7/2008 - Korekta informacji dodatkowej do SA-QSr 4/2007 14.03.2008
6/2008 - Korekta prognozy wyników za rok 2008 04.03.2008
5/2008 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego SA-QSr 4/2007 03.03.2008
4/2008 - Korekta prognozy wyników za rok 2007 26.02.2008
3/2008 - Zawiadomienie o nabyciu akcji i przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym Spółki 01.02.2008
2/2008 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku 04.01.2008
1/2008 - Asymilacja 268.700 szt. akcji serii C przez KDPW 03.01.2008