Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2007

69/2007 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 268.700 szt. akcji serii C 20.12.2007
68/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 14.12.2007
67/2007 - Przekroczenie progu 75% w kapitale zakładowym Śrubex SA 13.12.2007
66/2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA 10.12.2007
65/2007 - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej 23.11.2007
64/2007 - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 19.11.2007
63/2007 - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 16.11.2007
62/2007 - Rozszerzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny należące do Koelner SA 14.11.2007
61/2007 - Korekta prognozy wyników za rok 2007 13.11.2007
60/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 30.10.2007
59/2007 - Ogłoszenie wezwania na wszystkie akcje Śrubex SA 24.10.2007
58/2007 - Zgoda Rady Nadzorczej na wezwanie na akcje Śrubex SA oraz na zaciągnięcie zobowiązań w cel 18.10.2007
57/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 04.10.2007
56/2007 - Porozumienie w sprawie ogłoszenia wezwania na akcje Śrubex SA 03.10.2007
55/2007 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA 28.09.2007
54/2007 - Sprzedaż udziałów Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 19.09.2007
53/2007 - Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego w Rawl France s.a.r.l. 18.09.2007
52/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 28.08.2007
51/2007 - Ustalenie parytetu wymiany akcji Śrubex SA na akcje Koelner SA oraz plan połączenia 27.08.2007
50/2007 - Otrzymanie wyceny akcji Koelner SA i Śrubex SA 23.08.2007
49/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 26.07.2007
48/2007 - Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego w Rawlplug Ltd 24.07.2007
47/2007 - Porozumienie w sprawie połączenia Koelner SA oraz Śrubex SA 16.07.2007
46/2007 - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 11.07.2007
45/2007 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA 29.06.2007
44/2007 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 28.06.2007
43/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 26.06.2007
42/2007 - Rejestracja transakcji zakupu spółki technologicznej w Niemczech przez podmiot powiązany 25.06.2007
41/2007 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Koelner SA 21.06.2007
40/2007 - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2006 roku 12.06.2007
39/2007 - Rejestracja podniesienia kapitału w spółce zależnej Koelner-Rawlplug Middle East FZE w Dub 11.06.2007
38/2007 - Podsumowanie subskrypcji akcji serii D 08.06.2007
37/2007 - Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2006 07.06.2007
36/2007 - Zmiana Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich 04.06.2007
35/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 31.05.2007
34/2007 - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej 30.05.2007
33/2007 - Powołanie osoby zarządzającej - Wiceprezes Zarządu 29.05.2007
32/2007 - Powołanie osoby zarządzającej - Prezes Zarządu 28.05.2007
31/2007 - Rejestracja spółki zależnej Koelner Finance Ltd w Dublinie (Irlandia) 18.05.2007
30/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 14.05.2007
29/2007 - Zakup nieruchomości w Gdyni 09.05.2007
28/2007 - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 07.05.2007
27/2007 - Podpisanie umów leasingu operacyjnego ze spółką zależną Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o. 04.05.2007
26/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 24.04.2007
25/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 23.04.2007
24/2007 - Asymilacja 1.500.000 szt. akcji serii D przez KDPW 19.04.2007
23/2007 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 1.500.000 szt. akcji serii D 18.04.2007
22/2007 - Wybór biegłego rewidenta 12.04.2007
21/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 05.04.2007
20/2007 - Rejestracja akcji serii D w KDPW 03.04.2007
19/2007 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym. 02.04.2007
18/2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA 21.03.2007
17/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej 19.03.2007
16/2007k - Korekta raportu bieżącego nr 16/2007 - Oświadczenie akcjonariuszy Spółki w sprawie "lock- 09.03.2007
15/2007 - Zawarcie umowy dodatkowej (Porozumienia Dodatkowego) do umowy o subemisję inwestycyjną Akc 07.03.2007
14/2007 - Przekroczenie progu 33% w kapitale zakładowym Śrubex SA. 02.03.2007
13/2007 - Przyjęcie akcji serii D do KDPW. 28.02.2007
12/2007 - Warunki subskrypcji akcji serii D. 22.02.2007
11/2007 - Zmiana prognoz wyników na rok 2006. 21.02.2007
10/2007 - Zakończenie etapu negocjacji dot. przejęcia spółki technologicznej z siedzibą w Niemczech. 20.02.2007
9/2007 - Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego SA-QSr 4/2006 19.02.2007
8/2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału w spółce zależnej Koelner Deutschland GmbH. 15.02.2007
7/2007 - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej. 08.02.2007
6/2007 - Podpisanie znaczącej umowy 07.02.2007
5/2007 - Oświadczenie Zarządu. 06.02.2007
4/2007 - Podpisanie znaczącej umowy. 05.02.2007
3/2007 - Przekroczenie progu 25% w kapitale zakładowym Śrubex SA. 02.02.2007
2/2007 - Zmiana znaczącej umowy. 01.02.2007
1/2007 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku 04.01.2007