Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

2005

58/2005 - Zmiana nazwy BPB Rawlplug Limited (Irlandia) 21.12.2005
57/2005 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Rawlplug Ltd 08.12.2005
56/2005 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA 29.11.2005
55/2005 - Rejestracja przez sąd spółki zależnej "Rawl France SARL" w Goussainville, Francja 25.11.2005
54/2005 - Zbycie akcji Koelner SA przez osobę nadzorującą 22.11.2005
53/2005 - Zbycie akcji Koelner SA przez osobę nadzorującą 21.11.2005
52/2005 - Prognoza wyników finansowych na rok 2006 14.11.2005
51/2005 - Zmiana nazwy Koelner UK Limited 04.11.2005
50/2005 - Korekta raportu 49/2005 03.11.2005
49/2005 - Nabycie przedsiębiorstwa Rawlplug 02.11.2005
48/2005 - Zakup akcji FPiN Wapienica SA od Skarbu Państwa 21.10.2005
47/2005 - Zakup nieruchomości w Krakowie 06.10.2005
46/2005 - Rejestracja przez sąd spółki zależnej "Koelner Hungaria Kft" w Budapeszcie, Węgry 30.09.2005
45/2005 - Negocjacje z BPB za temat zakupu Rawlplug 26.09.2005
44/2005 - Przyjęcie oferty kupna FPiN Wapienica SA przez Skarb Państwa 12.09.2005
43/2005 - Nabycie akcji Koelner SA przez osobę nadzorującą 09.09.2005
42/2005 - Zakup nieruchomości w Swadzimiu koło Poznania 18.08.2005
41/2005 - Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji przez BZ WBK AIB Towarzystwo Fu 08.08.2005
40/2005 - Zakup udziałów w spółce RIVKER Kft 07.08.2005
39/2005 - Rejestracja podwyższenia kapitalu w spółce zależnej UAB "Koelner Vilnius" na Litwie 26.07.2005
38/2005 - Zakup nieruchomości w Krakowie 22.06.2005
37/2005 - Rejestracja przez sąd spółki zależnej "Koelner Deutschland GmbH" w Bad Berleburg, Niemcy 22.06.2005
36/2005 - Emisja akcji serii C 21.06.2005
35/2005 - Oświadczenie Zarządu KOELNER SA w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego 20.06.2005
34/2005 - Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki 17.06.2005
33/2005 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 16.06.2005
32/2005 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA KOELNER SA 15.06.2005
31/2005 - Zgoda Rady Nadzorczej na zakup udziałów w spółce RIVKER Kft 14.06.2005
30/2005 - Umowa przedwstępna na zakup nieruchomości w Krakowie 13.06.2005
29/2005 - Zarząd spółki KOELNER SA podaje do wiadomości raport bieżący nr 29/2005 12.06.2005
28/2005 - Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 1.04.2005 r. prze 24.05.2005
27/2005 - Zakończenie procesu nabywania akcji FPiN Wapienica SA 23.05.2005
26/2005 - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA 20.05.2005
25/2005 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej "TOW Koelner Kiev" 19.05.2005
24/2005 - Zbycie udziałów w spółce zależnej Koelner SK 11.05.2005
23/2005 - Wycofanie zgody na podwyższenie kapitału w Koelner SK 08.05.2005
22/2005 - Zgoda na zawiązanie spółki Koelner Deutschland GmbH w Republice Federalnej Niemiec 02.05.2005
21/2005 - Zakup nieruchomości w Chorzowie 28.04.2005
20/2005 - Nabywanie akcji pracowniczych FPiN Wapienica SA 23.04.2005
19/2005 - Rejestracja przez sąd spółki zależnej "Koelner SK" a.s. 18.04.2005
18/2005 - Zgoda na zawiązanie spółki "Koelner Ltd" w Sankt Petersburgu oraz zamiar wniesienia do nie 13.04.2005
17/2005 - Utworzenie spółki zależnej Koelner SK 04.04.2005
16/2005 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA 01.04.2005
15/2005 - Korekta do raportu SA-QSr 04/2004 29.03.2005
14/2005 - Zgoda RN na utworzenie spółki zależnej Koelner SK 24.03.2005
13/2005 - Podsumowanie sprzedaży akcji serii A1 i subskrypcji akcji serii B 21.03.2005
12/2005 - Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji przez BZ WBK AIB Asset Manageme 18.03.2005
11/2005 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej "SC Koelner Romani 14.03.2005
10/2005 - Nabycie udziałów w Fabryce Pił i Narzędzi "Wapienica" SA 07.03.2005
9/2005 - Nabycie akcji KOELNER S.A. przez osobę nadzorującą 27.02.2005
8/2005 - Nabycie udziałów w Fabryce Pił i Narzędzi "Wapienica" SA 24.02.2005
7/2005 - Uzupełnienie RB 4/2005 - Nabycie udziałów w "Koelner Górny Śląsk" Sp. z o.o. 18.02.2005
6/2005 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej "Koelner - Tworzywa Sztuczne" 12.02.2005
5/2005 - Zmiana treści Oświadczenia w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego 05.02.2005
4/2005 - Nabycie udziałów w "Koelner Górny Śląsk" Sp. z o.o. 26.01.2005
3/2005 - Wybór biegłego rewidenta 16.01.2005
2/2005 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej "Koelner - Bułgaria 07.01.2005
1/2005 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 r. 02.01.2004