Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

Rada Nadzorcza

 

Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe (AWF Warszawa), mianowany nauczyciel jęz. angielskiego. Od 1963 do 1982 lektor jęz. angielskiego w Technikum i Pomaturalnym Studium Hotelarskim oraz VII LO we Wrocławiu. 1982 – 2004 - działalność własna pod firmą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner.


 

Tomasz Mogilski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Od początku swojej kariery zawodowej Tomasz Mogilski jest związany z firmą Koelner. Od 1995 r. pracował na stanowisku Dyrektora Handlowego przedsiębiorstwa. W latach 1999 - 2010 pełnił funkcję Wice Prezesa Zarządu Koelner S.A. Tomasz Mogilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada uprawnienia Radcy Prawnego.


 

Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Pamuła jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył liczne kursy zarządzania organizacjami gospodarczymi, finansów i prawa gospodarczego.

Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Przez całą karierę zawodową związany był z firmą Polar S.A. we Wrocławiu, gdzie od 1964 r. sprawował funkcje kierownicze.

W latach 1972-1976 kierował rozbudową zakładu „Polar”. W 1974 roku został mianowany Zastępcą Dyrektora ds. Techniki i Rozwoju w firmie Polar S.A. Obecnie przebywa na emeryturze.


 

Zbigniew Stabiszewski - Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Stabiszewski ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem mgr geografii turyzmu (1976) oraz Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem mgr ekonomii MBA (1995). Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Przebieg kariery zawodowej:

2002-2011 - Pro-Biz Sp. z o.o. we Wrocławiu, Dyrektor, Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 10.2011)

2003-2005 - Prezes Zarządu, Centrum Rozliczeń i Informacji "CERI" Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku)

2000-2002 - Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Banku, BRE Bank SA w Warszawie

1989-2000 - Dyrektor Departamentu, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Bank Zachodni SA, Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu

1986-1989 - Z-ca Naczelnika Wydziału, Naczelnik Wydziału, Narodowy Bank Polski O/Woj. w Jeleniej Górze

Zbigniew Stabiszewski posiada status członka niezależnego.


 

Janusz Pajka - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1988)

Przebieg kariery zawodowej:

05.2016 - 10.2017 – Prokurent, Dyrektor Inwestycyjny LFI Sp. z o.o. Sp.k.

03.2016 - 05.2017 – Członek Zarządu LFI Sp. z o.o.

06.2015 - 05.2017 – Członek Zarządu LFI Inwestycje Rolne Sp. z o.o.

06.2014 - 04.2016 – Prokurent LOOK Finansowanie Inwestycji Łukasiewicz i Wspólnicy Sp.j.

06.2013 - 05.2017 – Członek Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

05.2004 - 06.2014 – Prezes Zarządu LOOK Finansowanie Inwestycji S.A.

06.2004 - 08.2005 – Przewodniczący Rady Banku EUROBANK S.A.

06.2003 - 05.2004 – Vice Prezes Zarządu EUROBANK S.A.

12.2003 - 05.2004 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Look Finansowanie Inwestycji S.A .

06.2002 - 12.2002 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Lukas S.A. Oddział ds. Inwestycji Kapitałowych

12.1999 - 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas Banku S.A., członek komitetu ALCO 12.1999 - 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas S.A.,

07.1998 - 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. Lukas Banku S.A.

06.1993 - 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. w firmie Towarzystwo Finansowe S.A., a następnie w S.L. S.A. i Lukas S.A.

08.1992 - 01.1993 – specjalista ds. rynku kapitałowego w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim S.A. we Wrocławiu

09.1990 - 07.1992 – inspektor kredytowy, organizator biura maklerskiego specjalista d/s papierów wartościowych w Banku Handlowo Kredytowym S.A. w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Janusz Pajka ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji pracami banku oraz w organizowaniu i zarządzaniu pracami departamentu skarbu w bankach. Ma również doświadczenie w negocjacjach z kontrahentami (umowy emisyjne papierów dłużnych), w projektowaniu i obsłudze instrumentów finansowych (rozliczenia międzybankowe, sprzedaż wierzytelności, sekurytyzacja). Brał również udział w kierowanie pracami z zakresu analiz związanych z ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem płynności. Był również bezpośrednio zaangażowany przy organizacji transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji EUROBANK S.A. 


 

Włodzimierz Frankowicz - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek Organizacja Przetwarzania Danych (1971).

Przebieg kariery zawodowej:

1990 - 2016 - właściciel i zarządzający w Biurze Księgowo-Rachunkowym „STORNO” spółka z o.o.

1988 - 1990 - dyrektor naczelny w zakładzie Wytwarzania Urządzeń Elektronicznych ARMATRONIC.

1984 - 1988 - członek podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu.

1982 - 1990 - praca w zarządach przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych i prywatnych na stanowiskach członków zarządu, głównie jako zastępca ds. ekonomicznych (z funkcją głównego księgowego) lub prezes zarządu.

1971 - 1982 - informatyk, a następnie kierownik Zakładowego Ośrodka Informatyki Zjednoczenia „Pollena”.

Pan Włodzimierz Frankowicz w trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał również w radach nadzorczych spółek, jako członek - Bank Zachodni WBK S.A., POLAR S.A., ESKORTA Sp. z o.o., RADCOMP Sp. z o.o., ASTRA S.A. oraz jako przewodniczący - WROBIS S.A., SERWIS 2001 S.A.

Ponadto Pan Włodzimierz Frankowicz odbył liczne szkolenia i studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada również następujące uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu:

- Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 2000/97 wydane przez Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe – 1997 r.

- Doradca podatkowy zgodnie z wpisem Nr 3055 na liście doradców podatkowych dokonanym przez Ministra Finansów – 1997 r.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada status członka niezależnego.