Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

Innowacje

Trust & Innovation w naszym rozumieniu to poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych konstruktorów.


 

Konsekwencja, z jaką firma od początku swego istnienia inwestuje w podnoszenie jakości i rozwój innowacyjności produktów sprawiła, że w 2013 roku udostępniliśmy naszym klientom 30 aprobat europejskich i 50 lokalnych aprobat technicznych.

 

Sztandarowymi produktami Rawlplug® w dziedzinie zamocowań są kotwy chemicz­ne i mechaniczne. Nasze ostatnie nowości rynkowe to mechaniczna kotwa przelotowa R-HPTII o najwyższych parametrach technicznych, oraz rewolucyjny wkręt do betonu R-HLX.

Ofertę kotew chemicznych wzbogaciła nowa, bazującą na żywicy, uniwer­salna kotwa R-KEM II, posiadająca Aprobatę Europejską do 15 różnych podłoży, a także łatwa i szybka w użyciu kotwa chemiczna CFS w tubie foliowej. Zaletą zastosowania tuby foliowej jest radykalna redukcja odpadów podczas użytkowania, jest to dla nas ważny aspekt dbałości o równowagę środowiska naturalnego.

 

Innowacyjność naszych produktów i dążenie do uzyskania najwyższej ich jakości odnoszą się bezpośrednio do polityki Zrównoważonego Rozwoju Rawlplug. Innym przykładem nowego produktu, który spełnia założenia redukcji zuży­cia energii jest innowacyjny łącznik do termoizolacji fasadTFIX-8ST całkowicie eliminujący występujące dotychczas mostki termiczne.

 


 

Dzięki polityce innowacyjnych rozwiązań i zrównoważonego rozwoju produkty Rawlplug® znajdują coraz większe uznanie na świecie, a firma zyskuje miano lidera w branży zamocowań i umacnia wizerunek marki Rawlplug, jako marki pierwszego wyboru.

 


 

Innowacje - Wrocław
Innowacje - Łańcut
Innowacje - Glasgow